Kunst og håndverk - klokker 6.trinn

veggklokker

Veggklokker

Her er bare noen få eksempler.