Hovedseksjon

Om AKS på Østensjø

Østensjø AKS

VELKOMMEN TIL AKTIVITETSSKOLEN ØSTENSJØ

Aktivitetsskolen (AKS) er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Rammeplan og forskrift for AKS, samt veilederen Samarbeid hjem–skole ligger til grunn for innholdet i tilbudet.

AKS er et tilbud for 1.- 4. trinn på Østensjø skole. Vi har åpent fra kl.07.30 til skolen starter kl. 08.30, og fra skoleslutt til kl. 17.00. Vi har stengt julaften, nyttårsaften, alle offentlige helligdager, hele juli måned, samt to planleggingsdager før skolen starter i august. På undervisningsfrie dager har vi åpent fra 07.30 – 17.00. Alle som søker får plass.

 For å få et innblikk i AKS-hverdagen på Østensjø har vi laget en kort film:

Film AKS Østensjø (Obs! Vi har fått 2 nye flotte bygg siden filmen ble laget, filmen er kun ment som et lite innblikk).

Deltidsplass

Alle barn på 1., 2. og 3. trinn på Østensjø skole får tilbud om gratis deltidsplass. Barn med deltidsplass kan være på AKS 2 timer og 25 minutter etter skoletid hver dag.  Barn som kun har gratis kjernetid kan dessverre ikke benytte seg av morgenåpning (kl. 7.30-8.30). Barn med deltidsplass kan benytte seg av 2 dager, à 6 timer, per uke i ferier.

 

Endring av fakturaadresse

Trykk HER for endring av fakturaadresse.

Kontakt

Lillebasen (1. trinn)

Baseleder Daniel S. Nilsen (starter 1. september)

e-post: kommer

Tlf. 400 33 497 (kl.13-17)

 

Mellombasen (2. trinn)

Baseleder Janicke Antonsen

e-post: janicke.antonsen@osloskolen.no

Tlf. 476 89 993 (kl.9.30-17)

 

Storebasen (3. og 4. trinn)

Baseleder Kjetil Foss

e-post: kjetil.foss@osloskolen.no

Tlf. 901 26 880 (kl.9.30-17)

 

AKS-leder

Christian Syversen

e-post:christian.syversen@osloskolen.no 

Tlf. 479 74 079

 

 

Åpning / stenging

Aktivitetsskolen åpner 07.30.

Vi har morgenåpning i bygg vest

fra 07.30 - 08.30 for alle eleven fra 1.- 4.klasse.

Aktivitetsskolen stenger 17.00

Fakta

 • Aktivitetsskolen (AKS) er Oslos skolefritidsordning (SFO).
 • Fritidshjemmet (nå AKS) ble åpnet i 1980.
 • Aktivitetsskolen ble "født" i des. 2009.
 • Aktivitetsskolene kan benyttes av elever fra 1. - 4. trinn.
  Temaområder
  Natur, miljø og bærekraftig utvikling 
  Kunst, kultur og kreativitet
  Fysisk aktivitet
  Mat og helse

Fakta

 • Aktivitetsskolen er et tilbud før og etter skoletid og i noen av skolens ferier.
 • Tilbudet gjelder for: elever på 1. til 4. trinn & elever med særskilte behov frem til og med 7. trinn
 • Normal åpningstid for Aktivitetsskolen er 07:30-17:00
 • Aktivitetsskolen holder åpent alle dager bortsett fra julaften, nyttårsaften, røde dager og hele juli måned.