Om AKS på Østensjø

Østensjø AKS

Trygghet, trivsel, toleranse og tilhørighet er verdiene UDE vektlegger i Aktivitetsskolen og disse verdiene skaper en god omsorgsarena for elevene hos oss. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena hvor alle elevene skal gis mulighet til å utvikle grunnleggende ferdigheter, språklige ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Aktivitetsskolen skal bære preg av forutsigbarhet med tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Aktivitetsskolen er en arena hvor mye skjer samtidig og hvor elevene har mulighet til å ta egne valg. Personalet skal engasjere elevene, slik at de utforsker nye aktiviteter og hever sin kompetanse både sosialt og faglig. Vi har fokus på utvikling av kommunikasjon og øver mye på å lytte til hverandre.

Fakta

  • Aktivitetsskolen (AKS) er Oslos skolefritidsordning (SFO).
  • Fritidshjemmet (nå AKS) ble åpnet i 1980.
  • Aktivitetsskolen ble "født" i des. 2009.
  • AKS sin leder heter Hanne Elisabeth Burum.
  • Aktivitetsskolene kan benyttes av elever fra 1. - 4. trinn.

  • AKS målområder er natur, teknikk og miljø,mat og helse, lekser og fordypning, kunst og kultur og kreativitet, samt fysisk aktivitet og lek.
Drawing of a city

Fakta

  • Aktivitetsskolen er et tilbud før og etter skoletid og i noen av skolens ferier.
  • Tilbudet gjelder for: elever på 1. til 4. trinn & elever med særskilte behov frem til og med 7. trinn
  • Normal åpningstid for Aktivitetsskolen er 07:30-17:00
  • Aktivitetsskolen holder åpent alle dager bortsett fra julaften, nyttårsaften, røde dager og hele juli måned.
Drawing of a city