Hovedseksjon

Skjemaer

Søknad om fri:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/permisjon-fra-skolen/

Søknad skolebytte:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skolekrets/bytte-grunnskole/

Permisjonsregler for Osloskolen finnes under permisjonsreglement.