Hovedseksjon

Vår profil

skolebarn

Østensjø skole er, og skal være, en skole med høye faglige standarder og et læringsmiljø preget av respekt, ro, orden og tydelige rammer.   

Gjennom at alle involverte- ansatte, elever og foresatte- viser ansvar, omsorg og respekt for hverandre, skal alle på Østensjø skole oppleve trygge skolehverdager som kjennetegnes av faglig og sosial mestring.   

 

 

 

Skolens eldste bygning fra 1918
aprildag
Hovedbygningene