Kontakt AKS

AKS logo

Undervisningsinpektør & leder for Aktivitetsskolen :

Hanne Elisabeth Burum

Telefon : 47974022

Mail : hanne.burum@ude.oslo.kommune.no           

 

Baseledere : 

Baseleder 1.& 2.klassebasen:

Janicke Klemp Antonsen: janicke.klemp.antonsen@ude.oslo.kommune.no
47974079 / 47689993

(Fungerende baseleder 2019/2020)

Anja Drzewiecka: anja.drzewiecka@ude.oslo.kommune.no

(Permisjon 2019/2020)

Baseleder 3.& 4.klassebasen:

Kjetil Foss (kjetil.foss@ude.oslo.kommune.no)
90126880