Hovedseksjon

Elevrådet

Klassebamse

Opplæringsloven pålegger hver grunnskole å ha et elevråd for klassetrinnene 5-7 og 8-10 med minst en representant per 20. elev. Et medlem av undervisningspersonalet skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

  • Elevrådet på Østensjø skole består av to representanter fra hver klasse på 3.-7. trinn.
  • Elevrådet har møte en gang i måneden.
  • Elevrådet har et lederteam på fire elever fra 7. trinn som bytter på å lede elevrådsmøtene, skrive innkalling og referat.
  • Kontaktlærer er Hanne Burum.


Elevrådet et viktig talerør på skolen vår, og ønskene fra klasserådene om aktiviteter og forbedringer på skolen er mange.

Har du en sak du vil at elevrådet skal ta opp?

Da kan du 

- snakke med elevrådsrepresentantene
  i klassen din

 

Eller

 

- sende en mail til kontaktlærer
  for elevrådet: Mette Olsen