Hovedseksjon

Elevrådet

Klassebamse

Opplæringsloven pålegger hver grunnskole å ha et elevråd for klassetrinnene 5-7 og 8-10 med minst en representant per 20. elev. Et medlem av undervisningspersonalet skal ha som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet.

  • Elevrådet på Østensjø skole består av to representanter fra hver klasse på 4.-7. trinn.
  • Elevrådet har møte en gang i måneden.
  • Elevrådet har et styre med elever fra 7. trinn med leder, nestleder og sekretær.
  • Elevrådet følges opp av assisterende rektor Agnete Nygaard.


Elevrådet et viktig talerør på skolen vår, og ønskene fra klasserådene om aktiviteter og forbedringer på skolen er mange.

Har du en sak du vil at elevrådet skal ta opp?

Da kan du snakke med elevrådsrepresentantene i klassen din.