Skolemelk

I 2010 kom TINE med tilbud om nettløsningen skolemelk.no for å avlaste skolemelkansvarlig med den kontinuerlige jobben de hadde gjennom skoleåret. Foresatte bestiller og betaler melken direkte til TINE, og skolemelkansvarlig får oversikt over hvilke elever som har bestilt melk, antall og type melk.

           

Klikk her for å bestille skolemelk.