Hovedseksjon

Skolemelk

Bestilling av skolemelk er åpen og eleven får melk når bestilling og betaling er registrert. Det er Tine som administrerer ordningen.

           

Klikk her for å bestille skolemelk.