FAU

FAU gir økonomisk støtte til gjennomføring av leirskoleopphold.

«I forbindelse med at leirskoleopphold med tre overnattinger gjøres obligatorisk for skolene, har både FAU og Driftsstyret ved Østensjø skole diskutert dette.     

Støtten skolen får til leirskole dekker tre overnattinger. Skolen, FAU og Driftsstyret ønsker at leirskoleoppholdet fortsatt skal være på en hel uke med fire overnattinger, og at dette skal være gratis for elevene.

FAU har derfor besluttet og yte støtte til 50 % av fjerde overnatting. Dette finansieres av FAUs inntekter fra 17.mai-arrangementet. Skolen vil innenfor sine budsjetter finne rom til den andre halvparten. Dette betyr at klassene ikke lenger må betale noe for leirskolen.

FAU har hatt en ordning der klassene har hatt mulighet til å søke støtte hos FAU til klassekassen. Siden FAU nå har valgt direkte støtte til leirskoleoppholdet faller nå denne ordningen bort.»

 

Logo for foreldreutvalget i grunnskolen