Hovedseksjon

TIEY = Tidlig Innsats (Early Years)

Hvorfor TIEY?

Elevene får tilpasset opplæring etter hvor de er i sin utvikling.

• Alle får lik oppmerksomhet og mulighet for læring.

• Alle får utfordringer.

• Alle får bruke den tid de trenger.

• De som trenger det får en NY START

(individuelt kursprogram).

Lærerstyrt stasjon er det viktigste elementet i TIEY.

Her foregår læring av nytt stoff. Elevene får tett oppfølging, og læreren har gode muligheter til

å kartlegge elevenes ferdigheter. 

På de andre stasjonene jobber elevene selvstendig eller de får hjelp av hverandre. 

Her gis kun oppgaver elevene mestrer på egen hånd som trening i skriving, IKT-stasjon eller praktiske oppgaver.