Hovedseksjon

Skolens inntaksområder

Foreslåtte inntaksområder

Utdanningsetaten har i høst lagt fram et forslag til nye veiledende inntaksområder for skolestartere høsten 2016. 29 osloskoler er berørt, blant dem Østensjø.

På allmøtet som ble holde mandag 12.10 ble det lagt fram powerpoint fra Utdanningsetaten og FAU.
Disse dokumentene finner du i faktaboksen om inntaksområder.