Hovedseksjon

Storebasen - 3. & 4.trinn

Nye Bygg Vest

3. & 4.trinn holder til i det nye bygg vest. På denne basen har vi ca.110 elever og 11 ansatte. Alle elevene blir krysset inn i klasserommet sitt av AKS. Basen har et godt og stabilt personale med gode og varierte egenskaper, som gjør til at vi får stor spennvidde og mange spennende aktiviteter. Vi vil også ha hovedfokus på læringsstøttende aktiviteter ut i fra hovedmålene i opplæringsplanen. Hver uke sender vi ut ukeplaner som sendes ut som skolemelding. Annen informasjon vil bli lagt ut under "Aktuelt".

 

Meny

Mandag : Matpakke

Tirsdag : Varmrett

Onsdag : Matpakke

Torsdag : Varmrett

Fredag : Matpakke