3. & 4.klassebasen

3.& 4.klassebasen original

3. & 4.trinn holder til i den brune bygningen. På denne basen har vi ca.140 elever og 10 ansatte. Alle elevene blir hentet i klasserommet sitt av AKS og følges til basen ved skoleslutt. Basen har et godt og stabilt personale med gode og varierte egenskaper, som gjør til at vi får stor spennvidde og mange spennende aktiviteter. Vi vil også ha hovedfokus på læringsstøttende aktiviteter ut i fra hovedmålene i opplæringsplanen. Hver uke lager vi ukeplaner som sendes ut som skolemelding og publiserers som nedlastbart dokument. Annen informasjon vil bli lagt ut under "Aktuelt".

 

25.08.17

 

Nøtter original 1

 

Vi har flere elever med kraftig peanøtt & nøttealergi, og vi ber derfor om at ingen har med peanøtter & nøtter til skolen og Aktivitetsskolen, eller brødskiver med peanøttsmør.

 

20.11.15

Vedrørende kontakt pr.mail til basene.

 Mail

Til informasjon vil vi påpeke at mail-adressen vi bruker til utsendelse av felles-mail til foreldregruppen på AKS, kun er et verktøy for å sende informasjon til dere foreldre. Vi ber derfor om at når dere skal gi oss beskjeder/påmeldinger og opplysninger av ulik art, at dere bruker mailadressene som står på ukeplanen og på våre nettsider

Meny

Mandag : Matpakke

Tirsdag : Matpakke

Onsdag : Matpakke

Torsdag : Matpakke

Fredag : Matpakke