Hovedseksjon

Heltidsplass & deltidsplass

AKS Logo 1

14.02.2

Endring av plass

 

Man kan søke om deltidsplass to ganger i året:

Innen 30.juni med virkning fra 1.august og innen 30.november med virkning fra 1.januar.

 

For dere som har deltidsplass

Deltidsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. De som har gratis deltidsplass kan ikke benytte seg av morgenåpning.

Hvordan dere vil benytte disse timene i uken, føres i et skjema og leveres til baseleder i starten av skoleåret. Denne tidsplanen er fast, er det endringer skal dette meldes skriftlig eller per e-post til baseleder.

I ferieukene kan barn med deltidsplass benytte seg av 2 dager à 6 timer (det er ikke mulig å spare opp dager eller timer på AKS fra andre uker/ferier).

Enkeltdager der skolen har stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene per uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen, har det kun fire timer igjen resten av uken på AKS.

Rammer