Heltidsplass & deltidsplass

AKS Logo 1

14.02.2

Endring av plass

 

Man kan søke om deltidsplass to ganger i året:

Innen 30.juni med virkning fra 1.august og innen 30.november med virkning fra 1.januar.

 

For dere som har deltidsplass

Deltidsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen etter skoletid inntil 12 timer i uken, dvs at man også ikke kan benytte seg av morgenåpning.

Hvordan dere vil benytte disse timene i uken, føres i et skjema og leveres til baseleder i starten av skoleåret. Denne tidsplanen er fast, er det endringer skal dette meldes skriftlig eller per e-post til baseleder.

I ferieukene kan barn med deltidsplass benytte seg av 2 dager à 6 timer (det er ikke mulig å spare opp dager eller timer på AKS fra andre uker/ferier).

Enkeltdager der skolen har stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene per uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen, har det kun fire timer igjen resten av uken på AKS.