Hovedseksjon

Heltidsplass & deltidsplass

AKS Logo 1

Endring av plass
Man kan søke om deltidsplass to ganger i året:
Innen 30.juni med virkning fra 1.august og innen 30.november med virkning fra 1.januar.

For dere som har deltidsplass
Alle barn på 1., 2. og 3. trinn på Østensjø skole får tilbud om gratis deltidsplass. Deltidsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken, 2 timer og 25 minutter etter skoletid hver dag.  Barn som har gratis deltidsplass kan dessverre ikke benytte seg av morgenåpning (kl. 7.30-8.30).

I ferieukene kan barn med deltidsplass benytte seg av 2 dager à 6 timer (det er ikke mulig å spare opp dager eller timer på AKS fra andre uker/ferier).

Enkeltdager der skolen har stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene per uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen, har det kun fire timer igjen resten av uken på AKS.

Rammer