Hovedseksjon

Ordensregler

Elevene på skolen vår skal: 

 • Møte presis
 • Møte forberedt 
 • Ha med nødvendig utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden


Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • Være til stede 
 • Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter med respekt.
 • Følge PALS – reglene. Bruke STOPP – GÅ VEKK – SI IFRA.
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Oppholde seg innenfor skolens områder i skoletiden, hvis ikke annen tillatelse er gitt. 
 • Følge skolens regler for melding av fravær
 • Ta godt vare på skolens eiendeler
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr

 

Oppførsel som ikke aksepteres på skolen vår: 

 • Å mobbe
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å jukse eller forsøke å jukse
 • Bruke tobakk/snus , alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Kaste snøball, bortsett fra på anviste plasser mot oppsatt blink.
 • Sykle i skolegården i skoletiden i tidsrommet 07.30 til 17.00. 

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.