Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Personalet 21-22

Kontoret

Kontoret har åpent hver dag kl. 08.00 - 15.30
Tlf.: 23 12 63 00
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no                                  

Rektor

Terje Bergersen
E-post: terje.bergersen@osloskolen.no 

Assisterende rektor

Leder for 5.-7. trinn
Agnete Nygaard
E-post: agnete.nygaard@osloskolen.no

Undervisningsinspektør

Leder for 1.-4. trinn
Kari Rasmussen
E-post: kari.rasmussen@osloskolen.no

AKS-leder

Anja Drzewiecka
E-post: anja.drzewiecka@osloskolen.no

Sosiallærere

1.-4. trinn
Kristina Dysthe
E-post: kristina.dysthe@osloskolen.no

5.-7. trinn
Kommer, kontakt Kristina inntil videre
E-post: Kommer

Førstekonsulent

Inger-Kari Lie Gaarder
E-post: inger-kari.gaarder@osloskolen.no

Konsulent

Monica Andorsen
E-post: monica.andorsen@osloskolen.no

IKT-ansvarlig

Marit Walløe

tlf 99729433

Vaktmester

Jørgen Drake

tlf 91140411

Renholdere

Jeyaranshan Rasendram
Sivakumar Subramaniam

Østensjø skole er en tre-parallell skole med ca 530 elever.To nye bygg ble tatt i bruk høsten 2021. Antall elever fordeler seg slik (pr. 1.8.2021):
1.trinn - 82 elever
2.trinn - 80 elever
3.trinn - 65 elever
4.trinn - 77 elever
5.trinn - 75 elever
6. trinn - 79 elever
7.trinn - 80 elever