Ledelse og ansatte

Personalbilde 2019_2020

Kontoret

Kontoret har åpent hver dag kl. 08.00 - 15.30
Tlf.: 23 12 63 00
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no                                  

Rektor

Terje Bergersen
Tlf.: 47974014
E-post: terje.bergersen@osloskolen.no 

Assisterende rektor                                                                                           

Tore Løkkum
Tlf.: 47974045
E-post: tore.lokkum@osloskolen.no


Undervisningsinspektør

Hanne Elisabeth Burum
Tlf.: 47974022
E-post: hanne.burum@osloskolen.no

Sosiallærere

Kristina Dysthe
Tlf.: 48145604
E-post: kristina.dysthe@osloskolen.no

Sondre Stranden Fagerli
tlf: 47974027
E-post: Sondre.stranden.fagerli@osloskolen.no

Kontorleder

Nina Wahl
Tlf.: 23 12 63 00
E-post: nina.wahl@osloskolen.no

Sekretær

Monica Andorsen
Tlf.: 23 12 63 00
E-post: monica.andorsen@osloskolen.no

Østensjø skole er definert som en tre-parallell skole, men har bygg og rom som tilsvarer en toparallell.To nye bygg er under oppføring og vil bli tatt i bruk fra 2021. Det er ca 525 elever totalt. Antall elever fordeler seg slik (pr. 1.8.2020):
1.trinn - 78 elever
2.trinn - 67 elever
3.trinn - 76 elever
4.trinn - 74 elever
5.trinn - 82 elever
6. trinn - 82 elever
7.trinn - 66 elever