Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Driftsstyreleder er Petter Tiltnes.

Driftsstyremedlemmer

Petter Tiltnes - leder

Stian Skrefsrud - foreldrerepresentant

Kari Gran - ansattrepresentant
Siv Anita Minde Abelsen - ansattrepresentant

Frida Blomgren  - politisk representant  og nestleder

Lars B. kristoffersen - politisk representant

Roger Storslett - politisk representant

 

Drawing of a city