Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag fem møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting i Driftsstyret.

Driftsstyreleder er Lars B. Kristofersen

Driftsstyremedlemmer

Lars B. Kristofersen - politisk representant - leder
Maria Bjerk - foreldrerepresentant - nestleder
Anne Kristine Nylend - foreldrerepresentant

Merethe Anker-Nilssen - politisk representant
Benjamin Bornø - politisk representant

Anne-Siri Thomassen - ansattrepresentant 
Siv Anita Minde Abelsen - ansattrepresentant