Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Driftsstyreleder er Petter Tiltnes.

Driftsstyremedlemmer

Stian Skrefsrud - leder
Morten Stray Floberghagen- foreldrerepresentant

Anne-Siri Thomassen - ansattrepresentant 
Siv Anita Minde Abelsen - ansattrepresentant

Lars B. Kristoffersen - politisk representant  og nestleder
Eivind Tellefsen - politisk representant
Benjamin Borno - politisk representant