Hovedseksjon

Lillebasen - 1. & 2.trinn

1 & 2 klassebasen

1. trinn holder til i 2012-bygget & 2.trinn i nye bygg vest. På denne basen har vi ca.150 elever og 17 ansatte. 

Basen har et godt og stabilt personale med gode og varierte egenskaper, som gjør til at vi får stor spennvidde og mange spennende aktiviteter. Vi vil også ha hovedfokus på læringsstøttende aktiviteter ut i fra hovedmålene i opplæringsplanen. Hver uke lager vi ukeplaner som sendes ut som skolemelding og publiserers under "Ukeplaner" i hovedmenyen. Annen informasjon vil bli lagt ut under "Aktuelt".

  

Ukeplan 1. & 2.klassebasen

Meny

Mandag : Matpakke

Tirsdag : Matpakke

Onsdag : Varmrett

Torsdag : Matpakke

Fredag : Varmrett