1. & 2.klassebasen

1 & 2 klassebasen

1. & 2.trinn holder til i 2012-bygget. På denne basen har vi ca.150 elever og 17 ansatte. I dette bygget har vi sambruk med 1.trinn. Ved skoledagsslutt forflytter 2.trinn seg opp til denne basen, hvor de deler garderobene med 1.trinn. Det er derfor veldig viktig at alle eiendeler er merket med navn. Elevene i 2.trinn blir hentet i klasserommet sitt av AKS og følges opp til basen ved skoleslutt.

Basen har et godt og stabilt personale med gode og varierte egenskaper, som gjør til at vi får stor spennvidde og mange spennende aktiviteter. Vi vil også ha hovedfokus på læringsstøttende aktiviteter ut i fra hovedmålene i opplæringsplanen. Hver uke lager vi ukeplaner som sendes ut som skolemelding og publiserers under "Ukeplaner" i hovedmenyen. Annen informasjon vil bli lagt ut under "Aktuelt".

  

Meny

Mandag : Matpakke

Tirsdag : Matpakke

Onsdag : Matpakke

Torsdag : Matpakke

Fredag : Matpakke