Hovedseksjon

Lillebasen - 1. trinn

2012-bygget og helsehuset

1. trinn holder til i 2012-bygget. Det er ca 70 barn og 7 ansatte på denne basen. 

Basen har et godt og stabilt personale med gode og varierte egenskaper, som gjør til at vi får stor spennvidde og mange spennende aktiviteter. Vi vil også ha hovedfokus på læringsstøttende aktiviteter ut i fra hovedmålene i opplæringsplanen. Hver uke lager vi ukeplaner som sendes ut som skolemelding.