Hovedseksjon

Hva er skolehelsetjenesten?

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

· Helsesykepleier på alle skoler
· Samtaler med elever, individuelt og i grupper
· Helseopplysning individuelt og i grupper
· Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
· Foreldreveiledning
· Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
· Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Link til Skolehelseplanen

Kontaktinformasjon: Østensjø skole

Jannicke Ståhl Skau.jpg

Helsesykepleier 5.-7. trinn: Jannicke S. Skau 

Telefon: 47673829
Epost: jannickestahl.skau@bos.oslo.kommune.no


Helsesykepleier 1.-4. trinn: Irene Jensen

Telefon:  93230151
E-post: irene.jensen@bos.oslo.kommune.no

 

Vi er tilgjengelig: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.09-1430 og tirsdag 09-11

Postadresse: Helsetjenester barn og unge Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier: Stallerudveien 97 0693 Oslo

Midlertidig ledere for skolehelsetjenesten:

Fagleder:

Jannicke S. Skau

Helsesykepleier

Telefon: 47 67 38 29

 

Personalleder:

Irene Demuru

Telefon: 94 01 51 63