Hovedseksjon

Hva er skolehelsetjenesten?

Målet å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeide med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

· Helsesykepleier på alle skoler
· Samtaler med elever, individuelt og i grupper
· Helseopplysning individuelt og i grupper
· Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
· Foreldreveiledning
· Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
· Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

Link til Skolehelseplanen

Kontaktinformasjon: Østensjø skole

Helsesykepleier: Jannicke S. Skau
Telefon: 47673829
Epost: jannickestahl.skau@bos.oslo.kommune.no

Helsesykepleier: Irene Jensen

Telefon:  93230151
E-post: irene.jensen@bos.oslo.kommune.no

Vi er tilgjengelig: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.09-1430 og tirsdag 09-11

Postadresse: Helsetjenester barn og unge Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier: Stallerudveien 97 0693 Oslo

Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088 Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenestens tilbud kan i perioder være noe begrenset på grunn av Covid19-pandemien. Anbefalinger fra sentral og lokal helsemyndigheter følges.