Skolehelsetjenesten

Vi samarbeider først og fremst med barn/ungdommen selv, men også med foresatte, øvrige hjelpeinstanser og skolen. Tjenesten samarbeider spesielt med skolen for å bidra til god kunnskap om helse og fremme et godt lærings- og mestringsmiljø for elevene.

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo kommunes nettsider

 

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier: Jannicke Ståhl Skau

På skolen/tilstede: Mandag til torsdag og annenhver fredag kl. 08.30–14.30
Mobil: 47673829
E-post: jannickestahl.skau@bos.oslo.kommune.no

 

Skolelege: Sigbjørn Fønnebø. Tilstede utvalgte dager

Fysioterapeut: Tanja Bjarkøy. Tilstede enkelte dager.

Helsesykepleier på skolen formidler kontakt.

Enkelte dager er vi på kurs eller i møter. Det går da an å ta kontakt via telefon eller mail.

 

Dersom dere ikke får kontakt med skolens helsesykepleier senest neste virkedag ved fravær, kan leder for skolehelsetjenesten kontaktes på tina.ellevold.andresen@bos.oslo.kommune.no