Hovedseksjon

Leksearbeid

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

For 1.- 4.klasse: Leksearbeid kan gjøres på AKS. Det vil bli tilrettelagt slik at det blir et rolig sted å arbeide med voksne som kan rettlede.

For 5.-7.klasse: Elevene meldes på leksearbeid i starten av skoleåret.