Leksearbeid

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

For 1.- 4.klasse: Leksearbeid kan gjøres på AKS. Det vil bli tilrettelagt slik at det blir et rolig sted å arbeide med voksne som kan rettlede.

For 5.-7.klasse: Elevene meldes på leksearbeid. Det er ikke lenger anledning til bare å "droppe" inno når det passer. I all hovedsak foregår leksearbeid mandag  og tirsdag i tidsrommet 14.00 - 15.30  på biblioteket (6. og 7.trinn) eller på klasserommet (5.trinn).

Leksehjelp Oppsal bibliotek