Hovedseksjon

Fravær

  • Dersom eleven må være borte fra skolen pga sykdom eller av andre grunner, skal foresatte sende en sms til klassens mobiltelefon. Telefonnummer finnes på ukeplanen.
  • Dersom sykefraværet strekker seg ut over tre dager, ta kontakt med kontaktlærer eller gi beskjed til sekretæren på kontoret.
  • Når eleven kommer tilbake på skolen etter sykefravær, skal skriftlig melding om dette leveres til kontaktlærer umiddelbart.

 

Hvis elever skader seg eller blir syke på skolen

Fra tid til annen blir elever syke eller skader seg i skoletiden. Da kontakter vi alltid foreldrene slik at dere kan komme og hente barnet. Det er derfor svært viktig at skolen alltid har riktige telefonnumre. Husk å gi beskjed til kontaktlærer når dere får nytt telefonnummer.

Det er foreldrene som må kontakte barnets fastlege dersom det er behov for det.

Dersom det blir nødvendig med lege- eller tannlegebesøk etter en skoleskade, fyller skolens ledelse ut et skademeldingsskjema til trygdekontoret i etterkant av hendelsen. Kopi av skademeldingsskjemaet blir deretter sendt hjem. Eventuelle utgifter dere får i forbindelse med en skade som har oppstått på skole eller Aktivitetsskole vil dere få refundert fra Trygdekontoret når dere legger fram kopi av skademeldingen. Ta derfor vare på kvitteringer dere får.