Hovedseksjon

Organisering av skoledagen

0. time ( vil bare unntaksvis bli brukt) 08.00 08.30
1. time 08.30 09.30
2. time 09.30 10.30
Elevene spiser 10.30 10.50
Friminutt 10.50 11.05
3. time 11.05 12.05
Storefri 12.05 12.35
4. time 12.35 13.35
5. time 13.35 14.05