Biblioteket

Bokstabel

På biblioteket har vi også 14 datamaskiner som elevene kan bruke. Alle elever kan låne bøker på biblioteket, men vanligvis bare 2 bøker av gangen.   

Du kan søke etter hvilke bøker vi har på Websøk.