Hovedseksjon

Fritidstilbud

Østensjø skoles musikkorps

ØSM, er en stor og flott gjeng med barn og unge. Tidligere og nåværende korpsforeldre og tidligere musikanter er stolte når korpset høres og synes. ØSM gir fine opplevelser med konserter, turer, seminarer og fester.

 

Korps er en fin hobby

  •   Alle får plass og alle får delta
  •   Korps er ikke konkurranse

Vi har det hyggelig sammen, lærer om musikk, instrumenter og jobber mot felles mål. Å spille selv kan være et viktig grunnlag for opplevelse av musikken gjennom hele livet, både som utøver og tilhører.

 

ØSM's formål er å:

  •  vekke og fremme interessen for musikk, og å utvikle de musikalske evner og  ferdigheter hos de utøvende medlemmer. 
  •  medvirke til utviklingen av et godt miljø med sunne interesser og godt kameratskap  mellom medlemmene.  
  •  bidra til å fremme interessen for musikk i skolekretsen.

Vår formålsparagraf er en del av våre vedtekter. Den viser hva vi synes er viktig for korpset vårt.

For kontakt, ring ØSM  91754587    (korpsets hjemmeside er midlertidig inaktiv): https://øsm.no/

 

 

Oppsal IF's allidrett: For barn 4-5 år.
Klubben har også mange andre tilbud

https://oppsalif.no/

 

Rustad IL - Langrenn:

 

Kontakt: Se egen hjemmeside. 
 

Oppsal fotball:

Tirsdag og onsdag fra 16.30. Kontakt: Ole.anders@oppsalfotball.no

Tibud fra andre lag og foreninger