Hovedseksjon

Åpen skole

åpen kveil

Rektor Terje Bergersen holdt åpningstalen fra trappa. Her er Terje, Tanja (ass. rektor) og Hanne (Inspektør).

 

 FAU stod for kafeen som for anledningen var ute på området rundt gåsa.