Skolens fokusområde: Jeg lar alle få være med i leken. Jeg bruker vennlig stemme og høflig språk.

Barn hopper paradis.

Ukas fokusområder står alltid på ukeplanen som er tilgjengelig for alle elever og foresatte. Det er til stor hjelp at foresatte også bidrar til å bygge opp under det vi forsøker å få til på skolen.