Nytt infoskriv om utbygging av skolen

Utbygging_september

Etter sommeren har større deler av skolegården blitt innlemmet i byggeplassen, slik at disse arbeidene også kan gjennomføres. I området mellom byggene ble det lagt tekniske føringer i bakken, og det gjenstår nå bare siste overflate i disse arealene. Dette vil bli en kombinasjon av asfalt, steinbelegg og tredekke. 

Arealet rundt eksisterende bjørk og området opp mot «bygg nord» er under bearbeidelse. Treet vil bli omkranset av en ny mur, mens det vil etableres en ny trapp opp mot «bygg nord» og «2012-bygget». Denne vil bestå av granitt, samt enkelte sitteløsninger med treavdekning.