Nye skolebygg tatt i bruk

Klasserom

I bygg Vest er det klasserom til 2.-4. trinn, hovedrommet til AKS og fine arbeidsplasser til ansatte. I bygg Nord har vi fått fine nye spesialrom til musikk, naturfag og kunst&håndverk, samt en til gymsal.Rommene er fine og luftige med fin utsikt over skolegården, skogen og Østensjøvannet.


Utsikt fra bygg nord