Hovedseksjon

Førskoledager 4. og 5. juni på Østensjø skole

Førskoledag Klemetsrud skole

Det blir opplegg for foreldrene i samme tidsrom.

Alle foreldre har fått invitasjon på epost om hvilken dag sitt barn skal komme.

Vi gleder oss !