De nye byggene

plantegning

De to nye byggene blir bygg Vest og bygg Nord. Bygg Vest skal ligge mot Østensjøveien og være klasserom for 3 klassetrinn. Her vil det også bli arbeidsplasser for lærerne og hovedrom for AKS.

I bygg Nord vil det bli en gymsal, kunst&håndverksrom, naturfagrom og musikkrom.

Når det er bygging på skolens område vil det bli satt opp gjerder. Det vil være vakter til å passe på slik at både skolevei og hverdagen oppleves som trygg for elevene. 

Det første arbeidet som blir gjort er å rive den gule paviljongen som ble satt opp midlertidlig i 1953.