Aktuelt om utbygging av skolen

Plassen foran bygg Nord

·        Torsdag og fredag i uke 42 vil de lage ferdig gangfeltet fra bommen og opp mot inngangen til 3. og 4. klassebasen. Både vei og gangfelt vil da bli stengt torsdag og fredag. Det vil være mulig å gå inn på skolens område fra Axel Brinchs vei.

·         Gymsalen åpnes fredag i uke 42.

·         Det skal graves i tilknytning til lekeplassen torsdag og fredag denne uken. (dreneringsgrøft eller noe) Lekeplassen vil være åpen.

·        Fra og med neste uke vil lekeplassen og store deler av plenen stenges av. Dette arbeidet vil de holde på med ca 4 uker +.

·        Øvre del, opp mot 2012 bygget og området rundt øvre bygg, vil åpnes for bruk i uke 46.

·        Det er ikke bestemt når arbeidet med drop-sonen vil starte.

·        Elevrådet er informert og tar det opp i klassene. 
Det går framover med arbeidet og vi ser at det blir fine bygg og en fin skolegård.