Aktuelt om utbygging av skolen

Vinduene på plass

Arbeidene i Østensjøveien startet i april, og har dessverre tatt noe lengre tid enn opprinnelig tenkt – slik at arbeidene vil fortsette ut i mai. Lysreguleringen vil videreføres frem til veien åpnes for normal ferdsel igjen.

Videre arbeider utomhus er under oppstart, og i første omgang vil graves ut mellom bygg vest og den midlertidige skolepaviljongen. Dette skal bli videre grøftetrase for vann, avløp og strøm til nybyggene. Deretter vil det tilbakefylles på oversendes av bygg vest, før arbeidene i «midtpartiet» starter opp.

Se bilder i infoskrivet for april