Aktuelt om utbygging av skolen

Venter på byggestart

Informasjon om utbyggingen vil i hovedsak legges på skolens hjemmeside. Hvis det er informasjon som må nå alle raskt, vil dere få en skolemelding. På hjemmesiden under Om skolen-Utbygging av skolen finner du informasjonen.