Aktuelt om utbygging av skolen

Bygg vest desember 2019

Utbyggingsarbeidet går fremover, og prosjektet er nå i full gang med oppbyggingen av de nye skolebyggene. Massivtremontasjen starter nå opp, og i løpet av vinteren vil byggene være montert i hele sin høyde. Vi fortsetter med månedlig info om status i byggearbeidene (se linker nederst). 

Skoleveiene vil fortsette å fungere tilsvarende som i høst, men vi minner om at alle må fortau og følge anvisningene for gangtrafikk. Dette gjelder også voksne!

Det er også viktig at færrest mulig biler er i området rundt skolen. Dropsonen vil i vinter bli mindre, på grunn av behov for potensielt snølager i dette området.

Vi oppfordrer foresatte som skal kjøre barn til skolen om å sette av barna i Låveveien, dropsonen i Terrasseveien eller pendlerparkeringen ved Skøyenåsen stasjon. 

Skolen og prosjektet (Undervisningsbygg og HENT) avholder jevnlige møter. Hovedfokuset er som tidligere sikker skolevei, rutiner og oppfølging av inntransport og vareleveranser og andre forhold som kan påvirke skolens daglige drift.