Ansatte 1.- 4.trinn

1. trinn

Kontaktlærere  

1A: Monika Haugland 
1B: Helene Løvseth
1C: Jannicke Bakke Fredriksen

Assistenter 

Xiao Xu
Tove Søetorp
Heidi Winsnes
Eva Grønli
Carmen Saltnes Lopez

2. trinn 

Kontaktlærere 

2A: Kristin Lelievre 
2
B: Hilde Melum
2
C: Monica Beilegård

Assistenter  

Heidi Johansen

3. trinn 

Kontaktlærere 
3A:  Sebastian Støttum Kommisrud
2B: Elise Henriksen

2C: Tove Marie Hildrum

 

Assistenter

Fanny Kristiansen
Merete Lørdahl

4. trinn 

Kontaktlærere 

4A: Anne-Siri Thomassen 
4B: Lene Kristin Berge
4C: Morten Merlin Mathisen

Assistenter

Marie Hansen

Aurora Saltnes Lopez

 

Faglærere / spes.pedlærere 1.-4.trinn

Hilde Aas Strand 
Siv Kristoffersen
Jorunn Stø
Kristina Dysthe
Fatima Begum
Mette Olsen
Svein Inge Rosseland 
Ingrid Leirdal
Ingunn Sandvik
Une Hyggen Roslan
Ann-Helen Sørensen Borgan
Wenche Fjelt Tellefsen
Kjetil Myklebust
Jorg Eric Jenset
KIne Nysveen