Andre ansatte

Vaktmester

Jørgen Drake

tlf 91140411

Renholdere

Jeyaranshan Rasendram
Sivakumar Subramaniam

 

IKT-ansvarlig

Marit Walløe

tlf 99729433

Biblioteksansvarlig

Marit Walløe
tlf 99729433