Ledelse og ansatte

Personalet2018


Kontoret

Kontoret har åpent hver dag kl. 08.00 - 16.00
Tlf.: 23 12 63 00

E-post: ostensjo@ude.oslo.kommune.no                                                 

 

Rektor
                                                             

Terje Bergersen
Tlf.: 23 12 63 01
E-post: terje.bergersen@ude.oslo.kommune.no 

 

  

Assisterende rektor                                                                                              

Tanja Witchen
Tlf.: 23 12 63 03 

E-post: tanja.witchen@ude.oslo.kommune.no

 

  

 Undervisningsinspektør


Hanne Elisabeth Burum

Hanne Elisabeth Burum
Tlf.: 23 12 63 08
E-post: hanne.burum@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

SosiallærerKristina Dysthe

Kristina Dysthe
Tlf.: 23 12 63 02
E-post: kristina.dysthe@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Kontorleder

Nina Wahl
Tlf.: 23 12 63 00
E-post: nina.wahl@ude.oslo.kommune.no

 

Sekretær

Monica Andorsen
Tlf.: 23 12 63 00
E-post: nina.wahl@ude.oslo.kommune.no

Østensjø skole er definert som en to-parallell skole, men har for tiden tre klasser på de fem nedreste trinnene. Det er ca 531 elever totalt. Antall elever fordeler seg slik (pr. 1.8.2018):
1.trinn - 76 elever
2.trinn - 77 elever
3.trinn - 79 elever
4.trinn - 83 elever
5.trinn - 68 elever
6. trinn - 72 elever
7.trinn - 84 elever

Drawing of a city