Utbygging av skolen

plantegning

De to nye byggene blir bygg Vest og bygg Nord. Bygg Vest skal ligge mot Østensjøveien og være klasserom for tre klassetrinn. Her vil det også bli arbeidsplasser for lærerne og hovedrom for AKS.

I bygg Nord vil det bli en gymsal, kunst&håndverksrom, naturfagrom og musikkrom.

Når det er bygging på skolens område vil det bli satt opp gjerder. Det vil være vakter til å passe på slik at både skolevei og hverdagen oppleves som trygg for elevene.

På hjemmesiden vil det komme oppdatert informasjon (Om skolen/ utbygging av skolen).