Trivselsundersøkelsen 1.-4.trinn 2020

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Formålet med trivselsundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan de yngste elevene har det på skolen. Trivselsundersøkelsen skal gjennomføres på alle kommunale skoler i løpet av høsten. Undersøkelsen skal gi de yngste elevene mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal bidra til at skolen får verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Undersøkelsen skal gjennomføres i perioden 15. oktober-15. desember 2020. 

Les mer om undersøkelsen her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-osloskolen/trivselsundersokelsen/#gref