Sykkelprøve onsdag 5.juni

sykkelprøve

Tidligere var det slik at bare elever som besto sykkelprøven fikk tillatelse til å sykle til skolen. Nå har politikere bestemt at det er foreldre som tar avgjørelsen om deres barn er skikket til å sykle til skolen eller ikke. Det er fremdeles helt vesentlig at barna kan trafikkreglene og har gode nok tekniske ferdigheter  før de slippes ut i trafikken. Foreldre må øve på å sykle skoleveien sammen med barna sine og lære dem hva de må være spesielt oppmerksom på.
Neste skoleår vil sykkelprøven bli for 4.trinn. Den vil bli gjennomført om høsten.