Skolen har fått ny e-postadresse og postadresse

Skrivebok og penn

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Postadresse: Oslo kommune, UtdanningsetatenPostboks 6127 Etterstad0602 Oslo

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn.