Oppdatert informasjon om byggearbeidene

Bygg vest

Arbeidene med både «bygg nord» og «bygg vest» er godt i gang. Store deler av sommeren gikk med til spregning og masseuttak, og vi er nå i gang med å bygge «oppover». 
Les hele informasjonsbrevet fra nettsiden