Hva skjer på byggeplassene i november?

Byggeplass, bygg vest

På «bygg vest» er nå deler av bunnplata og betongveggene til bygget på plass.Betongarbeidene fortsatter i neste periode, før massivtremontasjen påstartes (planlagt oppstarter siste halvdel av november).

Bunnplaten til «bygg nord» er nå ferdigstøpt, og forberedelse til støp av ytterveggene pågår
(de delen av veggen som vil bli liggende under bakkenivå – øvrige vegger vil være av
massivtre). Disse veggene er planlagt støpt i løpet av neste periode, før massivtremontasjen
påstartes (planlagt oppstart er siste halvdel av november). Les hele infoskrivet.