Miljøengasjement

Miljøfyrtårn

Noen av skolens elever har valgt å delta i markeringen for miljø foran Stortinget. Vi andre markerte miljøengasjementet med en kort samling i skolegården. Vi ønsker at våre elever skal bli bevisste samfunnsborgere som evner å ta gode valg, ikke bare for den enkelte, men for felles framtid.