Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo

Gutt og jente, med skoleelementer

Foresatte i Osloskolen, som har barn under 18 år, får nå tilgang til barnets klasseliste via Skolemelding og Portalen i Skoleplattform Oslo.

Klasselisten blir delt mellom foresatte som har barn i samme klasse. Kontaktlærer vil også ha tilgang til å se klasselisten for egen klasse.

Velg hva som skal vises i klasselisten

For å lage en klasseliste med foresatteinformasjon kreves det samtykke fra foresatte. Du må si ja til at kontaktinformasjonen din skal bli synlig i listen.

Klasselisten er derfor i utgangspunktet tom.

Skru på visning av kontaktinformasjonen din under Innstillinger i Skolemeldingsappen eller under Min profil i Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside).

Velg hvilke opplysninger du ønsker å dele med de andre foresatte:

  • Elevens navn og ditt navn
  • Telefon
  • E-post
  • Adresse

Dette må gjøres av hver enkelt foresatt.

Informasjonen blir synlig for de andre foresatte i klassen via knappen "Klasselister" i app og portal.

Vi oppfordrer alle foresatte, som ikke har særskilte grunner til å la være, til å skru på visningen av navn og eventuell annen kontaktinformasjon.

Les mer om Skolemeldingsappen

innstillinger
klasselister