Innskriving av elever for skoleåret 2019 / 2020

Jente i klasserom

Innskriving av elever til 1.årstrinn skoleåret 2019/20 blir 

tirsdag  4/12 kl 17:015- 19:00 

onsdag 5/12 kl 08:00 - 09:00.

Innskrivning ved bostedsskolen må finne sted selv om:

  • Det søkes om utsatt skolestart.
  • Det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialklasse ved en annen skole.
  • Det søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen.
  • Familien planlegger flytting i løpet av våren / sommeren 2019

Les mer her.