Gjenglemt tøy

Gjenglemte klær
Glemmekasser gjennomgås ukentlig av kontaktlærer, og barna minnes på å ta med gjenglemt hjem. 
Glemmekassene tømmes siste dag før hver ferie.
(Høst-, jul-, vinter-, påske- og sommerferie)
 
Gjenglemt tøy plasseres i Festsal av ukens ordenselever.
Klær og sko som ikke er hentet etter endt ferie, sendes til Fretex/resirkulering.
 
Ved sommerferie sendes klærne til resirkulering en uke etter feriestart