Elevrådskonferanse

Elevrådskonferanse

Tema for konferansen var positivt skolemiljø.  Elevene ble delt inn i grupper på tvers av alder og skoler og arbeidet med disse spørsmålene:

- Hva er bra med vår skole?
- Hva gjør deres skole for å bedre trivselen?

- Hvilke ideer ønsker vi å ta med tilbake til vår skole?

- Hvordan skal vi gjennomføre dette?


Elevene var veldig ivrige og engasjerte, og hadde mange gode forslag til hvordan skolene kan arbeide videre med å utvikle et positivt skolemiljø.