Bli kjent dag

lek

1. og 5.trinn hadde aktiviteter i skolegården, 2. og 6. trinn var i Skøyenparken, mens 3. og 7.trinn gikk natursti rundt Østensjøvannet. 4.trinn hadde svømming og tur. Litt før klokka 11 møttes vi alle til felles lunsj i skolegården. Deretter var det samling med trekking av premier for "sommerles". 
Til slutt var det stafetter, terrengløp og blimed-dans. Bilder kommer i bildearkivet på forsiden.