Arbeid på skolen i sommerferien

riving

Det blir små endringer i skoleveien ut oktober. De som blir rammet av dette, er de som bruker inngangen i Østensjøveien.Inngangen mot Brynsenteret er nå stengt, mens inngangen nærmest rundkjøringen er åpnet, og det opparbeidet en sti i skolegården.Oppstart gravearbeid er satt til begynnelsen av november. Arbeidet er pent utført, og vi opplever det som en oppgradering av skolebygningene.
Fortsatt god sommer! Hilsen Terje