Informasjon om gratis deltidsplass i aktivitetsskolen for 1.trinn skoleåret 21/22.

Barn som løper i skolegård

Rammer for gratis deltidsplass i AKS
·         12 timer fordeles jevnt daglig etter skoletid, dette gir gode forutsetninger for planlegging og økt kvalitet i tilbudet
·         2 dager per uke i skolens ferier (høst og vinterferien, jule- og påskeferien og i hver av ukene i sommerferien utenom juli når AKS er stengt) 
·         på skolens planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret er deltakelsen ½ dag (AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året) 

Ønsker dere at barnet skal få delta på hele bredden av det læringsstøttende aktivitetstilbudet, kan dere søke om heltidsplass til redusert pris.
Les mer utfyllende informasjon.