Hovedseksjon

Gjenglemt tøy

Klær

Rutiner for gjenglemt tøy:

Glemmekasser gjennomgås ukentlig av kontaktlærer, og barna minnes på å ta med gjenglemt hjem.

Glemmekassene tømmes siste dag før hver ferie.(Høst-, jul-, vinter-, påske- og sommerferie)
Gjenglemt tøy plasseres i Festsal av ukens ordenselever.

Klær og sko som ikke er hentet etter endt ferie, sendes til Fretex/resirkulering.

 

Ved sommerferie sendes klærne til resirkulering en uke etter feriestart.