Hovedseksjon

Skolepatruljen

Vi har fått forespørsler fra foresatte om hvordan man skal forholde seg til skolepatruljen og deres arbeid. Under følger en enkel orientering om arbeider de gjør og hvordan det er forventet at bilister forholder seg til dette.

 

Sikkerhetssone og arbeidsinstruks

Gangfelt som skal betjenes av skolepatrulje, må være godkjent av politiet. Dette gjøres ved at det defineres en sikkerhetssone i begge retninger ved hvert gangfelt. Skolepatruljen arbeider etter en bestemt instruks basert på at denne strekningen skal være fri for kjøretøy i bevegelse før de slipper medelever ut i gangfeltet.

 

Bilisters vikeplikt oppheves ikke når skolepatruljen står på post!

Bilister må vise tålmodighet hvis skolepatruljen bruker noe tid på å slippe elever over kjørebanen. Husk de er elever i 7. klasse! Skolepatruljen er lært opp til å slippe elever ut i gangfeltet kun når det er tomt for biler i sikkerhetssonen eller at biler i sikkerhetssonen har stanset helt opp ved gangfeltet. Gi tegn til den som står ved gangfeltet, slik at han/ hun er sikker på at du ikke kjører videre.