Hovedseksjon

PALS

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Østensjø skole startet med opplæring av lærerne i PALS skoleåret 2006/2007.

PALS er et nasjonalt prosjekt, og det er Atferdssenteret som er ansvarlige for implementering av programmet i skolene. Atferdssenteret er et aksjeselskap og er eid av Universitetet i Oslo. I Oslo er det 5 barneskoler i bydel Østensjø. Bydel Østensjø ble plukket ut av Utdanningsetaten til deltagelse i PALS fordi bydelen tilbyr PMTO ( Parent Management Training-Oregon modellen ) til foreldre. Dette er et veiledningsopplegg for enkeltfamilier. PALS er et skoleprogram som skal styrke barns sosiale kompetanse, forbygge og avhjelpe adferdsproblemer.     

                                     

Skolen har utarbeidet felles forventninger til atferd på ulike arenaer på skolen, og elever og ansatte er kjent med reglene som jevnlig repeteres gjennom hele skoleåret. Vi erfarer at positiv fokusering på forventet atferd skaper trygghet og gode rammer for elevene våre.