Gratis kjernetid

Gratis Kjernetid 1

Fra skoleåret 2019/2020 tilbys gratis deltakelse i Aktivitetsskolen etter skoletid for elever i 1.klasse.
*             12 timer fordeles jevnt daglig etter skoletid.
*             Mulighet til å delta 2 dager pr. uke, a 6 timer, i skolens ferier.
*             Mulighet til å delta ½ dag på skolens planleggingsdager/ inneklemte fridager.

Heldagsplass til redusert pris
Ønsker du at barnet skal være på AKS utover gratistilbudet, kan du kjøpe heldagsplass til redusert pris. Med heldagsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Les mer om gratis deltakelse etter skoletid og hvordan du søker plass på hjemmesiden.

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til å melde på eleven.

Søknadsfristen for barn som ønsker plass fra august er 15.5.2019.
Søknad om plass i Aktivitetsskolen gjøres via Oslo kommune sine nettsider.
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/
Så snart søknaden er registrert vil dere motta tilbud til din digitale postkasse.
Har du reservert deg mot digital post blir tilbudet sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.
Alle som ønsker plass må svare på tilbudet innen fristen oppgitt i tilbudsbrev.
Dere vil få nærmere informasjon om aktivitetsskolen på Østensjø skoles førskoledager i slutten av mai. I mellomtiden henviser vi til Østensjø skoles hjemmeside: https://ostensjo.osloskolen.no/ Der vil dere også finne en link til ytterligere opplysninger om Aktivitetsskolen, rammeplan og våre aktivitetstilbud.


Med vennlig hilsen

Hanne Elisabeth Burum
inspektør